NYA MÖJLIGHETER

Från stort till smått, från nationellt till lokalt, från ax till limpa. Vi erbjuder en komplett helhetslösning
– hela vägen från rivning till återställning. 
Välkommen till HagaROT

NYA
MÖJLIGHETER

Från stort till smått, från nationellt till lokalt, från ax till limpa. Vi erbjuder en komplett helhetslösning
– hela vägen från rivning till återställning. 
Välkommen till HagaROT

UT MED DET GAMLA
-IN MED DET NYA

Att riva är att göra sig av med det gamla. Men det är också att göra plats för något nytt.

Under de 25 år vi verkat har den insikten vuxit sig starkare för varje år. Vi ger lika bra förutsättningar för ett nytt kontor, en helt ny stationsbyggnad eller bara ett fräscht badrum.

GODA RELATIONER
– BRA VIBRATIONER

Vi river, demonterar och återvinner. Bredden är stor vilket ger oss en god förståelse för en mängd olika branscher. vi förstår affärsrelationens betydelse.

För dig som uppdragsgivare är det viktigt med tydliga arbetsprocesser och tydlig kommunikation. Så att du kan följa ditt projekt från start till målgång. Det får du hos oss.

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

LAGANDA, RESPEKT, RENT & SNYGGT, EFFEKTIVT

PROJEKT