Viktig information till Er som leverantör

Haga R.O.T Service i Norrköping (5565367959) övergår från och med 2015-05-01 att hantera leverantörsfakturor elektroniskt.

I och med övergången till elektroniska fakturor inför vi även krav på inköpsmärkning av alla fakturor som skickas till oss. Märkningen består av texten ”AP-” följt av en eller två siffergrupper. Märkningen ska stå i fältet ”Er referens” alternativt ”Ert ordernummer” på fakturan. Namn på den som beställer ska också framgå.

Exempel: AP-108-70011 alt. AP-110. Fråga alltid efter inköpsmärkning vid beställningar. Kontakta annars kontoret för att erhålla korrekt märkning, 011-126152.

Vi kommer i fortsättningen inte att acceptera samlingsfakturor.
Vid fakturering av arbetad tid ska arbetsrapporter medfölja fakturan.
Fakturor med felaktig märkning kommer att returneras för korrigering.

Ni har nu två möjliga alternativ att sända fakturor elektroniskt till oss:
• EDI-faktura
Kan ni redan idag skicka elektroniska fakturor såsom t ex Svefaktura ber vi er ansluta till oss via er VAN operatör:
Vi har elektronisk adress, GLN nummer: 7365565367955

Alternativ kan ni gå in på nedanstående länk och lämna information kring vilket sätt ni vill skicka EDI-fakturor.
https://customer.scancloud.se/connect/kampanj/hagarot

• PDF
Kan ni skriva ut fakturor som PDF-filer skickar ni dessa via epost till hagarot@pdf.scancloud.se
– Endast en faktura per PDF-fil.
– Skannade PDF-filer accepteras inte.

Om du inte kan skicka enl ovan så kan du ställa pappersfakturan till

Haga R.O.T Service AB
FE 788 Scancloud
831 90 Östersund

Med vänlig hälsning
John Torsell