OM OSS

UT MED DET GAMLA
-IN MED DET NYA

Att riva är att göra sig av med det gamla. Men det är också att göra plats för något nytt.

Under de 25 år vi verkat har den insikten vuxit sig starkare för varje år. Vi ger lika bra förutsättningar för ett nytt kontor, en helt ny stationsbyggnad eller bara ett fräscht badrum.

GODA RELATIONER
– BRA VIBRATIONER

Vi river, demonterar och återvinner. Bredden är stor vilket ger oss en god förståelse för en mängd olika branscher. vi förstår affärsrelationens betydelse.

För dig som uppdragsgivare är det viktigt med tydliga arbetsprocesser och tydlig kommunikation. Så att du kan följa ditt projekt från start till målgång. Det får du hos oss.

BÄTTRE KVALITET
– HÖGRE LOJALITET

Kvalitet behöver underhållas och därför lägger vi stor vikt vid kundrelationer. Vi är här för att hjälpa till och det är du som vet vilket resultat vi ska nå tillsammans. Så enkelt är det.

Vi har en tydlig struktur och är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det betyder att vi från början kan avgöra vilken dokumentation, vilka utredningar och rapporteringsflöden som passar dig och ditt projekt bäst.

 

70 PERSONER
– 125 MILJONER.

Du hittar oss i både Norrköping och Linköping där vi är omkring 70 personer som jobbar ihop.

Med en årlig omsättning på 125 miljoner kronor är vårt huvudsakliga uppdragsområde Östergötland, men vi verkar över hela Sverige.

RIVNING, SANERING
PROJEKTERING OCH MER

Vi erbjuder helhetslösningar och för att bli så kompletta som möjligt måste vi kunna hantera hela kedjan. Nästan oavsett vad som krävs.
Därför är bredden på de arbeten vi hanterar stor:

RIVNING
SANERING
BETONGHÅLTAGNING
RÅDGIVNING
PROJEKTERING
DEMONTERING
SLAGGNING
DELNING
KROSSNING
ÅTERVINNING
RIVNING
SANERING
BETONGHÅLTAGNING
RÅDGIVNING
PROJEKTERING
DEMONTERING
SLAGGNING
DELNING
KROSSNING
ÅTERVINNING